cosmoscat

Vi fick följa med när Triple Chicken Foot spelade till en Squaredance på trettioårsfest.

Santee Alley Sunday Shopping.

Santee Alley Sunday Shopping.

Some banjo at the porch at Bens’ and Kellys’.

Some banjo at the porch at Bens’ and Kellys’.

Fanx Barack.

Fanx Barack.

Det dröjde en timme på planet, sedan var vi hembjudna på Traditional Southern BBQ. Vår blivande värd heter Ray Davies och har just varit i Kazachstan och byggt satelliter. Hans hustrus Baked Beans är enligt egen utsago, “so good you will be calling me from Sweden and beg me to send you some more”

Det dröjde en timme på planet, sedan var vi hembjudna på Traditional Southern BBQ. Vår blivande värd heter Ray Davies och har just varit i Kazachstan och byggt satelliter. Hans hustrus Baked Beans är enligt egen utsago, “so good you will be calling me from Sweden and beg me to send you some more”